Om oss

Et Bergensbasert eiendomsselskap med lokal forankring

BHG er et familieeid eiendomskonsern i Bergen.

Selskapet ble stiftet som Bergen Appartementshus i 1976 av Erling Falch Monsen og hans far Marius Johan Monsen.

Selskapet drev i flere tiår hotell i Bergen, herunder Bergen City, Hotel Neptun og Strand Hotel.

I 2015 ble driften solgt og selskapet endret strategisk fokus til eiendomsbesittelse og utvikling av næringseiendom. Selskapet endret navn til BHG Eiendom AS.

I dag eier selskapet attraktive eiendommer i Bergen, Stavanger, Haugesund og Geilo.

 

Miljø og bærekraft – BHG sine målsetninger

BHG skal aktivt arbeide med å redusere selskapets miljøpåvirkning

  • Redusere energiforbruk, avfall og utslipp.
  • Investeringer i energieffektive bygg, produksjon av fornybar energi og implementering av avfallshåndteringsprogrammer.

BHG skal samarbeide med interessenter:

  • Tett dialog med leietakere og leverandører om miljøsparende tiltak og bærekraftige løsninger på selskapets eiendommer.

BHG skal ta samfunnsansvar:

  • BHG er opptatt av lokalsamfunnet og støtter lokale organisasjoner og idrettsutøvere.
  • Vektlegge miljø- og bærekraft ved valg av leietakere og leverandører
  • Legge til rette for et inkluderende og bærekraftig arbeidsmiljø

Strandgaten 1, Bergen