Håkonsgaten 5-7

Størrelse

10 000 kvm

Kapasitet

100% Utleid

Næringseiendom utleid til hotellvirksomhet

Hotelleiendom utleid til Scandic City Bergen

Scandic Bergen City består av 4 eiendommer. Her har vi 265 hotellrom og Bergens største konferansesal med plass til 600 personer.

Eiendommen ligger tett på sentrale kulturinstitusjoner i Bergen som den Nationale Scene og Bergen Kino.

Garasjeanlegg i kjeller.